އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމްގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 94.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 90.4 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ފަހުގެ ނަތީޖާ
4 - 4
އީގަލްސް     ޓީސީ
ޕްރިމިއާ ލީގު
30 ނޮވެމްބަރ 2018 - 21:00
4 - 4
ނިއު     މާޒިޔާ
ޕްރިމިއާ ލީގު
30 ނޮވެމްބަރ 2018 - 15:45
2 - 4
ވިކްޓަރީ     ގްރީން
ޕްރިމިއާ ލީގު
29 ނޮވެމްބަރ 2018 - 21:00
ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
PT GD PLD    
40 41 16 ޓީސީ 1
38 34 16 މާޒިޔާ 2
36 49 16 އީގަލްސް 3
28 22 16 ނިއު 4
26 6 16 ގްރީން 5
13 -40 16 ނިލަންދޫ 6
12 -23 16 ފޯކައިދޫ 7
10 -26 16 ވިކްޓަރީ 8
4 -28 9 ފެހެންދޫ 9
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިން
އަލީ އަޝްފާގް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
42 ގޯލް
35 އަހުމަދު ރިޒުވާން
ކްލަބް އީގަލްސް
28 އަލީ ފާސިރު
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސކ
27 ރޮލޭންޑް ރަސެލް ބިލާލާ
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
22 ކޯނެލިއަސް ސްޓެވާޓް
މާޒިޔާ ސރކ
20 ޕުރްސިނޯ ލުއިޒް އެޑުއާޑޯ
ކްލަބް އީގަލްސް
ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތައް
ރިޕޯޓް

އެފްއޭއެމް އާއި މިނިސްޓްރީގެ ކޯޅުމުގެ އަޑީގައި ޝާހިރު!

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަން ތަކުގެ އިންތިހާބު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވާދަވެރި އަދި ފޯރިގަދަ އިންތިހާބަކީ އަބަދުވެސް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިހާބެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ

އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިއުން

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކީޕަރު ކަމުގައިވާ އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ވަދާއީ މެޗް 4-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެފްއޭއެމް 11 ބަލިކޮށް އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް އާއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް 2018 ގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް އަލީ އަޝްފާގް އަދި ފަދުވާ ޒާހިރު ހޯދައިފި އެވެ.

އެވޯޑް ހަފްލާއަށް ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އައުން

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރ މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް: ނޭޕާލް 0-3 ދިވެހިރާއްޖެ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ނުވަ އަހަރަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ރާއްޖެ އިން ހޯދައިފިއެވެ.

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016-2018 Maldivesfootball.com