އޭއެފްސީ ކަޕް

ފަހު މެޗުން ނިއު ބަލިވެ، ދެވަނަ ބުރަށް ބެންގަލޫރު

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް އީ ގެ ފަހު މެޗްގައި މިރޭ އިންޑިޔާގެ އައިޒޯލް އެފްސީ އާއި ދެކޮޅަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ކުޅުނު މެޗުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ނިއު ބަލިވެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

ފަހުގެ ނަތީޖާ
0 - 1
ޔޫވީ     ނިއު
މާލޭ ލީގު 2018
23 މޭ 2018 - 22:00
2 - 2
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް     ވިކްޓަރީ
މާލޭ ލީގު 2018
22 މޭ 2018 - 22:00
0 - 4
ވެލެންސިއާ     ޓީސީ
މާލޭ ލީގު 2018
21 މޭ 2018 - 22:00
ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
PT GD PLD    
39 35 14 ނިއު 1
32 17 14 ޓީސީ 2
27 20 14 މާޒިޔާ 3
18 5 14 ތިނަދޫ 4
16 -13 14 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 5
14 -8 14 މިލަންދޫ 6
9 -22 14 މާޅޮސް 7
3 -34 14 ކުޑަހުވަދޫ 8
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިން
އަލީ އަޝްފާގް
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސކ
15 ގޯލް
15 ޕުރްސިނޯ ލުއިޒް އެޑުއާޑޯ
ކްލަބް އީގަލްސް
9 އަލީ ފާސިރު
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސކ
8 ލަސިޗޭވް އަނަޓޯލީ
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
8 ރޮލޭންޑް ރަސެލް ބިލާލާ
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
7 ކޯނެލިއަސް ސްޓެވާޓް
މާޒިޔާ ސރކ
ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތައް
ވިކްޓަރީ ވެލެންސިއާ
މާލޭ ލީގު 2018
26 މޭ 2018 - 22:00
ނިއު އީގަލްސް
މާލޭ ލީގު 2018
27 މޭ 2018 - 22:00
ރިޕޯޓް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ 15 އަހަރު ފަހަތަށް، ޒިންމާ ވާނީ ކޮންފަރާތަކުން؟

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފަލަސްތީން އަތުން 8-1 އިން ދިވެހިރާއްޖެ ބަލިވުމަކީ ފާއިތުވި 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ނެރުނު އެންމެ ދަށް ނަތީޖާ އެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ

މާލޭ ލީގު 2018: މާޒިޔާ 4-0 ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އާއި ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ކުޅުނު މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއެކު 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނަ މަގާމް ހޯދައިފި އެވެ.

މާލޭ ލީގު 2018: ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1-2 ވިކްޓަރީ

ފަހު ވަގުތު އާދަމް އިޝާމް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑާއެކު ފަހަތުން އަރައި އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވިކްޓަރީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް 2017

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އާއި އެފްއޭއެމް ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި 16 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް ހަފްލާ.

ޕްރިމިއާ ލީގު: ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 2-1 ތިނަދޫ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ތިނަދޫ ސްޕޯޓްސް އާއި ދެކޮޅަށް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކުޅުނު...

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016-2018 Maldivesfootball.com