ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް

ޓީސީ ބަލިކޮށް ނިއު އިން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފަހު ހާފްގައި އިބްރާހިމް ފަޒީލް ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާއެކު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް އިން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ފަހުގެ ނަތީޖާ
0 - 3
ޓީސީ     ނިއު
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
15 ޑިސެމްބަރ 2017 - 21:00
0 - 2
މާޒިޔާ     ޓީސީ
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
12 ޑިސެމްބަރ 2017 - 21:00
2 - 3
ތިނަދޫ     މާޒިޔާ
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
09 ޑިސެމްބަރ 2017 - 21:00
ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
PT GD PLD    
39 35 14 ނިއު 1
32 17 14 ޓީސީ 2
27 20 14 މާޒިޔާ 3
18 5 14 ތިނަދޫ 4
16 -13 14 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 5
14 -8 14 މިލަންދޫ 6
9 -22 14 މާޅޮސް 7
3 -34 14 ކުޑަހުވަދޫ 8
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިން
އަލީ ފާސިރު
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސކ
24 ގޯލް
22 ކޯނެލިއަސް ސްޓެވާޓް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
20 ގަލާޑޯ ވަލްޑޭޒް އެޑްރިއަން
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސކ
17 އިބްރާހިމް މަހުދީ
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
15 މުހައްމަދު އުމެއިރު
މާޒިޔާ ސރކ
13 ކެރިޗް އެންދްރެޖް
ވިކްޓަރީ ސކ
ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތައް
ރިޕޯޓް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ 15 އަހަރު ފަހަތަށް، ޒިންމާ ވާނީ ކޮންފަރާތަކުން؟

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފަލަސްތީން އަތުން 8-1 އިން ދިވެހިރާއްޖެ ބަލިވުމަކީ ފާއިތުވި 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ނެރުނު އެންމެ ދަށް ނަތީޖާ އެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ޕްރިމިއާ ލީގު: ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 2-1 ތިނަދޫ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ތިނަދޫ ސްޕޯޓްސް އާއި ދެކޮޅަށް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކުޅުނު...

ޕްރިމިއާ ލީގު: މިލަންދޫ 2-2 މާޅޮސް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު މާޅޮސް އާއި މިލަންދޫ ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެ ފަހު މިނިޓްގައި...

ޕްރިމިއާ ލީގު: ކުޑަހުވަދޫ 0-4 މާޒިޔާ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗް 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން...

ބޫޓާން 0-2 ދިވެހިރާއްޖެ

އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާނާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗް 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com