ޚަބަރު
އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޭނީ އެފްއޭއެމް އިން
އެފްއޭއެމް

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޭނީ އެފްއޭއެމް އިން

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޭނީ އެފްއޭއެމް އިން

ކްލަބްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ފައިސާ މި އަހަރުވެސް ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާން ދީފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ފައިސާ ދޭނީ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އަށް ކޮކީ، މުފާ އަދި ހާނިމް އައްޔަން ކޮށްފި
އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އަށް ކޮކީ، މުފާ އަދި ހާނިމް އައްޔަން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ހާނިމް، މާޒިޔާގެ ސީއީއޯ ހުސެއިން ޝާފިއު (ކޮކީ) އާއި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުފާވިޒް ހާޝިމް (މުފާ) އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

އިމްރާން ބޭނުންވަނީ ވަދާއީ މެޗުން މޮޅުވާން
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

އިމްރާން ބޭނުންވަނީ ވަދާއީ މެޗުން މޮޅުވާން

30 ޑިސެމްބަރ 2018
އެވޯޑް ހަފްލާ އަށް ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

އެވޯޑް ހަފްލާ އަށް ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

25 ޑިސެމްބަރ 2018
އިންމަގެ ޓީމުގައި އަޝްފާގުގެ އިތުރުން ގިނަ ތަރިންތަކެއް ހިމަނައިފި
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

އިންމަގެ ޓީމުގައި އަޝްފާގުގެ އިތުރުން ގިނަ ތަރިންތަކެއް ހިމަނައިފި

20 ޑިސެމްބަރ 2018
އިމްރާންގެ ޓީމަށް ކޯޗްކޮށްދޭނީ ސްޓޯއިކޯވް
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

އިމްރާންގެ ޓީމަށް ކޯޗްކޮށްދޭނީ ސްޓޯއިކޯވް

19 ޑިސެމްބަރ 2018
އިމްރާންގެ ވަދާއީ މެޗްގައި ސަލްގާޑޯ އަދި ޝުމައިކަލް
މޯލްޑީވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

އިމްރާންގެ ވަދާއީ މެޗްގައި ސަލްގާޑޯ އަދި ޝުމައިކަލް

17 ޑިސެމްބަރ 2018
މަޤްބޫލް ޚަބަރުތައް
އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އަށް ކޮކީ، މުފާ އަދި ހާނިމް އައްޔަން ކޮށްފި
އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އަށް ކޮކީ، މުފާ އަދި ހާނިމް އައްޔަން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ހާނިމް، މާޒިޔާގެ ސީއީއޯ ހުސެއިން ޝާފިއު (ކޮކީ) އާއި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުފާވިޒް ހާޝިމް (މުފާ) އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

އިމްރާން ބޭނުންވަނީ ވަދާއީ މެޗުން މޮޅުވާން
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

އިމްރާން ބޭނުންވަނީ ވަދާއީ މެޗުން މޮޅުވާން

30 ޑިސެމްބަރ 2018
އިތުރު ޚަބަރުތައް
މޮޅު ކޯޗަށް ވާދަ ކުރާ ގަދަ ހަތަރެއް އިއުލާން ކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

މޮޅު ކޯޗަށް ވާދަ ކުރާ ގަދަ ހަތަރެއް އިއުލާން ކޮށްފި

12 ޑިސެމްބަރ 2018
މޮޅު ގޯލުކީޕަރަށް ވާދަ ކުރާ ގަދަ ތިނެއް އިއުލާން ކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

މޮޅު ގޯލުކީޕަރަށް ވާދަ ކުރާ ގަދަ ތިނެއް އިއުލާން ކޮށްފި

12 ޑިސެމްބަރ 2018
ޓީސީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާއިން އުއްމީދު އާކޮށްފި
ޕްރިމިއާ ލީގު

ޓީސީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާއިން އުއްމީދު އާކޮށްފި

25 ނޮވެމްބަރ 2018
މި އަހަރުގެ އެވޯޑް ނައިޓް ޑިސެމްބަރ 29 ގައި
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

މި އަހަރުގެ އެވޯޑް ނައިޓް ޑިސެމްބަރ 29 ގައި

29 އޮކްޓޯބަރ 2018
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިކޮށް ޓީސީން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިކޮށް ޓީސީން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ޕްރީވިއު: ދިވެހިރާއްޖެ - އިންޑިޔާ
ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ޕްރީވިއު: ދިވެހިރާއްޖެ - އިންޑިޔާ

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ފައިނަލުގައި ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް އިންޑިޔާ
ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް

ފައިނަލުގައި ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް އިންޑިޔާ

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016-2018 Maldivesfootball.com