ޚަބަރު
އެފްއޭއެމްގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 94.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްކޮށްފި
އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމްގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 94.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްކޮށްފި

އެފްއޭއެމްގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 94.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 90.4 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ނިއުގެ ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ކޮންގްރެސްއިން ފާސްކޮށްފި
އެފްއޭއެމް

ނިއުގެ ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ކޮންގްރެސްއިން ފާސްކޮށްފި

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމަށް ތާއިދުކޮށް ސަސްޕެންޝަން އުވާނުލުމަށް އެފްއޭއެމް އިން މިއަދު ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކްލަބްތަކުން ވޯޓް ދީފި އެވެ.

މަޤްބޫލް ޚަބަރުތައް
ޓަވަރޭޒްގެ މުސާރަ ދިނުމަށް ފީފާއިން ނިއު އަށް މުހުލަތު ދީފި
ނިއު ރޭޑިއަންޓް

ޓަވަރޭޒްގެ މުސާރަ ދިނުމަށް ފީފާއިން ނިއު އަށް މުހުލަތު ދީފި

2017 ވަނަ އަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކޯޗްކޮށްދިން ޕޯޗިގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް އަށް އެ ކްލަބުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިނުމަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ، ފީފާ އިން އެ ކްލަބަށް އަންގައިފި އެވެ.

އިތުރު ޚަބަރުތައް
ނައްޓޭ ތިން އަހަރަށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށް
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ

ނައްޓޭ ތިން އަހަރަށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށް

25 ފެބުރުއަރީ 2019
ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް ޓީސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް ޓީސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

30 ޖެނުއަރީ 2019
އިމްރާން ބޭނުންވަނީ ވަދާއީ މެޗުން މޮޅުވާން
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

އިމްރާން ބޭނުންވަނީ ވަދާއީ މެޗުން މޮޅުވާން

30 ޑިސެމްބަރ 2018
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016-2018 Maldivesfootball.com