ޚަބަރު
ދެވަނަ މެޗުން ވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެ ސެމީގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ
އައިއޯއައިޖީ 2019

ދެވަނަ މެޗުން ވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެ ސެމީގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

ދެވަނަ މެޗުން ވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެ ސެމީގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

މޮރިޝަސް ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ މިއަދު ކޮމޮރޮސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ އެވެ.

ފުރަތަމަ މެޗުން ރާއްޖެ ބޫޓާން އަތުން ބަލިވެއްޖެ
ޔުއެފާ އެސިސްޓް

ފުރަތަމަ މެޗުން ރާއްޖެ ބޫޓާން އަތުން ބަލިވެއްޖެ

ޔުއެފާގެ އެހީއާއިއެކު މިއަދު ފެށި ޔުއެފާ އެސިސްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޫޓާން އަތުން ރާއްޖެ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

މަޤްބޫލް ޚަބަރުތައް
އަޅުގަނޑުގެ ހުރިހާވެސް މަގުސަދަކީ ކަންކަން ރަގަޅު ކުރުން - ސުޒޭން
ޕްރިމިއާ ލީގު

އަޅުގަނޑުގެ ހުރިހާވެސް މަގުސަދަކީ ކަންކަން ރަގަޅު ކުރުން - ސުޒޭން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި މާޒިޔާ ބައްދަލު ކުރި މެޗަށްފަހު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް ޒާތީކަމެއް އޮވެގެން ދެއްކި ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ކަންކަން ރަގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗް އަލީ ސުޒޭން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ޚަބަރުތައް
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com