ޚަބަރު
އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ އިސްތިއުފާ ދީފި
އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ އިސްތިއުފާ ދީފި

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ އިސްތިއުފާ ދީފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ އިހުސާން އަބްދުލް ޣަނީ (ސާންތި) އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

ގައުމީ ޓީމާއެކު ނުދިއުމުން ރިޒޭ އާއި ސެންޓޭ ޖުރިމަނާކޮށްފި
އީގަލްސް

ގައުމީ ޓީމާއެކު ނުދިއުމުން ރިޒޭ އާއި ސެންޓޭ ޖުރިމަނާކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ގުއާމް އާއި ދެކޮޅަށް ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު މެޗަށް ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ކްލަބް އީގަލްސްގެ އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އާއި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ބޮޑު އަދަދަކުން އެފްއޭއެމް އިން ޖުރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

ފީފާ އިން ނިއުއަށް އިތުރު މުހުލަތުތަކެއް ދީފި
ނިއު ރޭޑިއަންޓް

ފީފާ އިން ނިއުއަށް އިތުރު މުހުލަތުތަކެއް ދީފި

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް، އޮތީ މޮޅުވުން - ލިއްޕީ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް

އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް، އޮތީ މޮޅުވުން - ލިއްޕީ

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
މަޤްބޫލް ޚަބަރުތައް
ޗައިނާ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ވާނީ ކިހިނެއް!
ފުޓްބޯޅަ

ޗައިނާ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ވާނީ ކިހިނެއް!

ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު ރާއްޖެއިން ވަނީ ދެ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އިތުރު ޚަބަރުތައް
ސައުދީ އަތުން ލެޓްވިއާ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ޔުއެފާ އެސިސްޓް

ސައުދީ އަތުން ލެޓްވިއާ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

21 ޖުލައި 2019
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com