އެވޯޑް ހަފްލާއަށް ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އައުން

Salgado arrives in Maldives for MFA 2018
ޑިސެމްބަރ 25، 2018، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރ މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)
Salgado arrives in Maldives for MFA 2018
ޑިސެމްބަރ 25، 2018، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރ މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)
Salgado arrives in Maldives for MFA 2018
ޑިސެމްބަރ 25، 2018، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރ މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)
Salgado arrives in Maldives for MFA 2018
ޑިސެމްބަރ 25، 2018، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރ މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)
Salgado arrives in Maldives for MFA 2018
ޑިސެމްބަރ 25، 2018، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރ މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)
Salgado arrives in Maldives for MFA 2018
ޑިސެމްބަރ 25، 2018، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރ މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)
Salgado arrives in Maldives for MFA 2018
ޑިސެމްބަރ 25، 2018، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރ މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)
Salgado arrives in Maldives for MFA 2018
ޑިސެމްބަރ 25، 2018، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރ މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)
Advertisement
ފަހުގެ ގެލެރީތައް
Imran's retirement match

އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިއުން

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކީޕަރު ކަމުގައިވާ އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ވަދާއީ މެޗް 4-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެފްއޭއެމް 11 ބަލިކޮށް އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފި އެވެ.

Maldives Football Awards

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް އާއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް 2018 ގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް އަލީ އަޝްފާގް އަދި ފަދުވާ ޒާހިރު ހޯދައިފި އެވެ.

SAFF Suzuki Cup: Nepal 0-3 Maldives

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް: ނޭޕާލް 0-3 ދިވެހިރާއްޖެ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ނުވަ އަހަރަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ރާއްޖެ އިން ހޯދައިފިއެވެ.

SAFF Suzuki Cup: India 2-0 Maldives

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް: އިންޑިޔާ 2-0 ދިވެހިރާއްޖެ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި އިންޑިޔާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ، ގުރުއަތުން ރާއްޖެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިލަނަށް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016-2018 Maldivesfootball.com